รถยกเเบตเตอรี่ไฟฟ้านั่งขับ(ข้าง) Hyundai รุ่น 20BRJ-9