ยางรถโฟล์คลิฟท์

Forklift Tyres

J-LUG Design
Tread
design has larger contact with road
surface assists in  its road grip. Its design allows
for gentler ride for drivers even at higher speeds.
Recommended for all heavy industrial uses.

ชนิดของยาง

ล้อยางตัน Non-Marking ของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(National Metal and Materials Technology center national science and technology development agency) โดยมีค่า Surface resistivity = (3.43?0.15)1010

ยางตันสีเขียว(Non-Marking)
GREEN NON-MARKING TYRES

ใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14000 ที่เน้นความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณที่มีพื้นผิวเป็นสีเขียว Highly recommended for ISO 14000 Certified locations that place extream importance for both cleanliness and “Geen” areas.

ยางตันสีขาว(NON-MARKING)
WHITE NON-MARKING TYRES

ใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นความสะอาด เช่น อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือ โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14000 เป็นต้น

โครงสร้างยาง(TYRE STRUCTURE)

ยางชั้นที่ 1
โครงสร้างชั้นในผลิตจากไฟเบอร์ชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการป้องกันการลื่นของกระทะล้อ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะสมความร้อน

ยางชั้นที่ 2
โครงสร้างชั้นนอก หรือดอกยาง ด้วยสูตรยางคุณสมบัติพิเศษ ทำให้ดอกยางทนทานต่อการสึกหรอแรงเสียดทาน แรงดึง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี และให้ความนุ่มนวล ในขณะขับขี่